BESTUUR

Alle functies binnen de organisatie worden uitgeoefend door ter zake deskundige vrijwilligers.
Ons bestuur en vrijwilligers werken belangeloos: ze ontvangen slechts een vergoeding voor gemaakte kosten.

Voorzitter : 

Penningmeester :

Secretaris :

Martha-Elfriede Vreeling-Keuzink

Trijntje-Aagje-Mavourneen Smith-Wijngaarden

Brenda Deborah Aleida Vreeling

 

Vrijwilligers

Monique Harmsen

Agna Ekkel